Artificiell intelligens ökar  i omfattning och  allt fler företag jobbar med AI. Revolutionen inom området kommer inte bara påverka arbetsmarknaden men också människors liv och en del jämför den här tekniken som ett paradigmskifte liknande när elektriciteten slog igenom. Men vad menas egentligen med AI?

vad är AI?

Artificiell intelligens är begrepp inom datavetenskapen som handlar om intelligens som uppvisas av maskiner. Tekniken har fram till nu utvecklats av ett fåtal större teknik företag som Amazon, Google, Baidu och Microsoft. För många andra företag och delar av ekonomin är AI-systemen för dyra och för svåra att implementera.

Är ditt företag redo för Artificiell Intelligens?

Moln-baserade AI gör tekniken billigare och enklare att använda och innebär samtidigth en enorm affärsmöjlighet.
Molnbaserad AI-tjänster gör tekniken tillgänglig för många fler. Bland de större aktörerna finns Amazon Cloud AI med sitt AWS dotterbolag. Google utmanar med TensorFlow som är baserad på öppen källkod och de har ett AI-bibliotek som kan användas för att bygga andra maskin-lärande programvara. Google har även Cloud AutoML som är en program svit av olika system som göra AI enklare att använda.

Boston Robotics

Det är många som har sett de senaste Atlas robotarna från Boston Robotics och fått skrämselhicka hur lika de är terminator filmerna. Humanoida robotar blir bättre på att gå, prata och se ut som människor. Men när de fortsätter att utvecklas, kommer verkliga människor vilja tillbringa tid med dem? Och hur användbara kan de bli? Vi har en framtid där robotar kan klippa gräset, tvätta bilen, stryka skjortor… Rensa ogräs! Åka och handla när den har skjutsat mig till golfbanan!

Google och AI

Google har satt upp sju principer kring hur de jobbar med AI men samtidigt så har man fått kritik för att man samarbetar med Pentagon.

  • De kommer använda det om de är socialt fördelaktigt – användning av AI-teknik, kommer vi att ta hänsyn till ett brett spektrum av sociala och ekonomiska faktorer
  • De ska undvika felaktigheter och skapa eller förstärka orättvis partiskhet. De kommer att försöka undvika orättvisa effekter på människor, särskilt sådana som rör känsliga egenskaper som ras, etnicitet, kön, nationalitet, inkomst, sexuell läggning, förmåga och politisk eller religiös övertygelse.
  • Byggas och testas för säkerhet.
  • Det ska vara trovärdiga (accountable) för människor
  • De kommer att införliva integritetsprinciper i utvecklingen och användningen av AI-tekniken
  • Upprätthålla höga standarder för vetenskapliga metoder
  • Göras tillgängliga för användningar som överensstämmer med dessa principer. De ska vara tillgängliga för alla

De har också sagt vad tekniken inte ska användas för

 • Tekniker som kan skada
 • Övervakning
 • Mot mänskliga rättigheter
 • Inte offensiva vapen för krig

Vad är Microsoft Azure

Microsoft Azure är en molnplattform från Microsoft som används för att bygga och hosta webbapplikationer via Microsofts datacenter. Microsoft, som har sin egena AI-baserade moln plattform, Azure, samarbetar med Amazon för att erbjuda gluon, en öppen källkod meed deep-Learning-bibliotek. Gluon är tänkt för att bygga neurala nät som är en viktig teknik i AI och som simulerar hur den mänskliga hjärnan lär sig.

Effektivisera din verksamhet

För närvarande används AI främst inom teknikindustrin där tekniken använts för att öka effektivitet och producerat nya produkter och tjänster. Tekniken är överlägsen för att att identifiera saker och bearbeta stora datamängder. Många andra företag och branscher har kämpat för att dra nytta av de framsteg inom artificiell intelligens medför. Sektorer som medicin, tillverkning och energi.