Artificiell intelligens ökar  i omfattning och  allt fler företag jobbar med AI. Revolutionen inom området kommer inte bara påverka arbetsmarknaden men också människors liv. Men vad menas egentligen med AI?

vad är AI?

Artificiell intelligens är begrepp inom datavetenskapen som handlar om intelligens som uppvisas av maskiner. Tekniken har fram till nu utvecklats av ett fåtal större teknik företag som Amazon, Google, Baidu och Microsoft. För många andra företag och delar av ekonomin är AI-systemen för dyra och för svåra att implementera.

Är ditt företag redo för Artificiell Intelligens?

Moln-baserade AI gör tekniken billigare och enklare att använda och innebär samtidigth en enorm affärsmöjlighet.
Molnbaserad AI-tjänster gör tekniken tillgänglig för många fler. Bland de större aktörerna finns Amazon Cloud AI med sitt AWS dotterbolag. Google utmanar med TensorFlow som är baserad på öppen källkod och de har ett AI-bibliotek som kan användas för att bygga andra maskin-lärande programvara. Google har även Cloud AutoML som är en program svit av olika system som göra AI enklare att använda.

Boston Robotics

Det är många som har sett de senaste Atlas robotarna från Boston Robotics och fått skrämselhicka hur lika de är terminator filmerna. Vi har en framtid där robotar kan klippa gräset, tvätta bilen, stryka skjortor… Rensa ogräs! Åka och handla när den har skjutsat mig till golfbanan!

https://www.youtube.com/watch?v=vjSohj-Iclc

Vad är Microsoft Azure

Microsoft Azure är en molnplattform från Microsoft som används för att bygga och hosta webbapplikationer via Microsofts datacenter. Microsoft, som har sin egena AI-baserade moln plattform, Azure, samarbetar med Amazon för att erbjuda gluon, en öppen källkod meed deep-Learning-bibliotek. Gluon är tänkt för att bygga neurala nät som är en viktig teknik i AI och som simulerar hur den mänskliga hjärnan lär sig.

Effektivisera din verksamhet

För närvarande används AI främst inom teknikindustrin där tekniken använts för att öka effektivitet och producerat nya produkter och tjänster. Tekniken är överlägsen för att att identifiera saker och bearbeta stora datamängder. Många andra företag och branscher har kämpat för att dra nytta av de framsteg inom artificiell intelligens medför. Sektorer som medicin, tillverkning och energi.