Vad är industri 4.0?
Industri 4.0 (engelska industry 4.0) är ett nytt begrepp som har fått stort genomslag i Tyskland och bland traditionella industriföretag som svenska SKF och Atlas Copco. Det handlar om den fjärde industriella revolutionen och är ett samlande begrepp för en rad teknologier och koncept.

Begreppet handlar om hur industrin kan digitaliseras inom automation, processindustriell it, automatisering, robotisering, 3D och tillverkningsteknologier. Man uppskattar att tekniken kommer få världsekonomin att öka med svindlande 14.2 triljoner dollar under de närmsta 15 åren.