Artificiell intelligens ökar  i omfattning och  allt fler företag jobbar med AI. Revolutionen inom området kommer inte bara påverka arbetsmarknaden men också människors liv. Men vad menas egentligen med AI?

Artificiell intelligens är begrepp inom datavetenskapen som handlar om intelligens som uppvisas av maskiner. Tekniken har fram till nu utvecklats av ett fåtal större teknik företag […]