Webbanalys och webbstrategi

Om webbanalys och webbstrategier – digitala strategier och tjänster. Syftet med webbanalys är ofta att öka upp företagets omsättning eller få marknadsföringen att bli effektivare och därmed sänka kostnaderna. Genom webbanalys analyseras data och du får relevant data och åtgärder som innebär att du kan förändra en webbplats. Det finns flera olika metoder som du kan använda:

 • Affärsexperiment – att testa olika hypoteser
 • Visual analytics – en metod att åskådliggöra komplicerad data
 • Datamining
 • Regressionsanalys och korrelationsanalys (statistiska modeller för att mäta samband mellan olika faktorer)
 • Scenario analys
 • Sentiment analys -för att mäta opinion och om en produktlansering kommer fungera
 • Tidsserier och prognosticering
 • Video, bild och röstanalys
 • Montecarlo stimulering
 • Linjär programmering
 • Cohort analys
 • Faktor analys
 • Neurala nätverk
 • Meta analys

Läs mer om de olika metoderna

Penguin filtret – vad ska man göra?

Det finns olika teorier hur man ska klara Googles uppdatering Penguin.

Den 25:e maj 2012 skrev Matt Cutts att de hade gjort en uppdatering av algoritmen vilket snabbt fick namnet Penguine 2.1. sedan dess har filtret troligvis utvecklats. Tidigare pratade seo-människorna ofta om sandlådan och att man kunde hamna i på en plats så att man […]