Vad är 4G?
Fjärde generationens mobiltelefoni. NMT räknas som den första generationen och GSM den andra genertionens mobilnät.