Affärs experiment (business experiment) är en metod som de flesta marknadschefer och business utvecklare borde känna till och använda sig av. Digital teknik förändrar i grunden konsumtionsvanor och hur företag konkurrerar. Nya möjligheter för tillväxt uppstår – hos de företag som lyckas vara agila och använda smarta värde skapande strategier, och hanterar förändringar och lyckas omvandla sin verksamhet.

Affärs experiment, experimentell design och AB-testning är tekniker för att testa giltigheten av något och det är en effektiv metod vid digital marknadsföring. Det kan vara att en strategisk hypotes som man vill testa, exempelvis hur fungerar webbplatsen om man gör en förändring i gränssnittet, nya förpackningar.

Det är i grund och botten att förändra något i en del av organisationen eller webbplatsen och sedan jämföra det med en annan del där förändringarna inte gjordes (som används som en kontrollgrupp). Det är användbart om du har två eller fler alternativ att välja mellan och kan innebära stora effekter om du har en stor marknadsföringsbudget kan du tex se ifall du kan öka upp konverteringsgraden och få fler kunder med samma budget.