Det finns flera verktyg som du kan använda för att kolla loggarna från ett lite mer tekniskt perspektiv.

  • Splunk
  • Sawmill
  • Piwik (är ett verktyg som påminner om Google Analytics)
  • Nagios – nätverksövervakning