Annonsering på Facebook är ett effektivt sätt att nå kunder. Om olika annonsformat, nya annonsformat i Facebook, retargeting och lookalike audiences.

Bildformat och annosutformning på Facebook

Annonsformat på Facebook

Du skapar annonser genom Ads Manager och vill du ha hjälp att skapa annonsen finns det bra verktyg som Canva.

Annonsformat i Facebook

Det finns flera olika annonsformat Facebook och det skapas hela tiden ny format. Lär dig mer om de olika annonstyperna, hur du skapar annonser på Facebook och nya annonstyper som kommer lanseras.

  • Desktop Ads
  • Photo Ad
  • Link Ad
  • Mobile Ad

Retargeting för Facebook
Är ett effektivt sätt att nå kunder för att påminna om dina tjänster.

Nya annonsformat på Facebook

Multiproducts Ads
Upp till 6 bilder på Facebook.
Läs mer

Dynamiska produkt annonser (dynamic Product Ads)
Feedbaserad annonsering med remarketing. Du sätter upp och länkar en produkt katalog till Business Manager och därefter installerar Facebook Conversion Pixel därefter
implementera man custom audience pixel med ett dynamiskt element.

Karusell annonser (Carousel Ads)
Annonsformat på Instagram som används i USA. Har inte kommit till Sverige.

Liknande kunder
Look a like audiences och facebook audience targeting. Du kan skapa annonserna genom Power Editorn gå in i power editorn och välj målgrupp (audiences) från Adtool dropdown till vänster. Skapa målgrupp (audiences) klicka lookalike audiences och välj källa. Välj vilket land som du vill nå och önskvärd storlek på målgruppen.