Artificiell intelligens ökar i omfattning och allt fler företag jobbar med AI. Revolutionen inom området kommer inte bara påverka arbetsmarknaden men också människors liv och en del jämför den här tekniken som ett paradigmskifte liknande när elektriciteten slog igenom. Men vad menas egentligen med AI?

vad är AI?

Artificiell intelligens är begrepp inom datavetenskapen som handlar om intelligens som uppvisas av maskiner. Tekniken myntades redan på 50-talet och fångat människors uppmärksamhet. Men under de senaste åren har mer algoritmer utvecklats av ett fåtal större teknik företag som Amazon, Google, Baidu och Microsoft. För många andra företag och delar av ekonomin är AI-systemen för dyra och för svåra att implementera.

Vad är Artificial Intelligence?
It is the science, and engineering, of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable.
John McCarthy – ‘The Father of AI’
1956 Darmouth Conference

Är ditt företag redo för Artificiell Intelligens?

Moln-baserade AI gör tekniken billigare och enklare att använda och innebär samtidigth en enorm affärsmöjlighet. Molnbaserad AI-tjänster gör tekniken tillgänglig för många fler. Bland de större aktörerna finns Amazon Cloud AI med sitt AWS dotterbolag. Google utmanar med TensorFlow som är baserad på öppen källkod och de har ett AI-bibliotek som kan användas för att bygga andra maskin-lärande programvara. Google har även Cloud AutoML som är en program svit av olika system som göra AI enklare att använda.

Exempel på applikationer

AI kan vara extremt kraftfull om du har bra träningsdata.

 • Självkörande bilar
 • Ansiktsigenskänning för fototaggning eller flygplatssäkerhet
 • Drönare som används för automatisk övervakning
 • Igenkänning av röntgenbilder för analys av sjukdomar
 • Annonserings AI
 • Optical flow
 • Polisalgoritm för att förutspå brott och stoppa brott innan de uppstår exempel på studie: Dressel & Farid (2018), ―The Accuracy, fairness, and limits of predicting Recividism.

Prognoser från Oxford University som har gjort framtidsprognoser kring tekniken:

 • 2026 – skriver artiklar lika bra som människor
 • 2027 – ersätter lastbilsförare
 • 2049- kan skriva en bestseller
 • 2053 – kan ersätta kirurger
 • 2140 – ersätter allt mänskligt jobb

Tekniken sätter en hel del etiska frågeställningar hur vi som människor ska kunna ta till oss tekniken. Ett exempel är dödsalgoritmen och om man genom AI kan få en bättre förutsägelse när döden kommer inträffa än genom läkare och hur det kommer påverka samhället. Anand Avati på Stanford försökte lära en algoritm hur den skulle identifiera patienter som med stor sannolikhet skulle dö inom en viss tidsperiod.

AI tekniker omfattar

AI är en terminologi som omfattar flera olika tekniker.

 • Memetic algoritmer
 • Återkommande neurala nätverk
 • Konventionella neurala nätverk. Neurala nätverk består av ett antal artificiella neuroner (små CPUs) som är organiserade i lager.
 • Slumpmässiga skogar (random forests)
 • Myrkoloni algoritmer (Ant Colony algorithms)
 • Autoencoders
 • Sats bevisare (Theorem provers)
 • Villkors lösare (Constraint Satisfaction Sovers)
 • LSTM nätverk
 • Feed forward neurala nätverk
 • Expert system
 • Fuzzy Logic
 • Genetiska algoritmer är en populär sökteknik som är baserad på Darwins evolutionslära.
 • Support för vektor maskiner
 • Beslutsträd
 • Data Mining
 • Svärm intelligens

Boston Robotics skrämmande robotar

Det är många som har sett de senaste Atlas robotarna från Boston Robotics och fått skrämselhicka hur lika de är terminator filmerna. Humanoida robotar blir bättre på att gå, prata och se ut som människor. Men när de fortsätter att utvecklas, kommer verkliga människor vilja tillbringa tid med dem? Och hur användbara kan de bli? Vi har en framtid där robotar kan klippa gräset, tvätta bilen, stryka skjortor… Rensa ogräs! Åka och handla när den har skjutsat mig till golfbanan!

Google och AI

Google har satt upp sju principer kring hur de jobbar med AI men samtidigt så har man fått kritik för att man samarbetar med Pentagon.

  • De kommer använda det om de är socialt fördelaktigt – användning av AI-teknik, kommer vi att ta hänsyn till ett brett spektrum av sociala och ekonomiska faktorer
  • De ska undvika felaktigheter och skapa eller förstärka orättvis partiskhet. De kommer att försöka undvika orättvisa effekter på människor, särskilt sådana som rör känsliga egenskaper som ras, etnicitet, kön, nationalitet, inkomst, sexuell läggning, förmåga och politisk eller religiös övertygelse.
  • Byggas och testas för säkerhet.
  • Det ska vara trovärdiga (accountable) för människor
  • De kommer att införliva integritetsprinciper i utvecklingen och användningen av AI-tekniken
  • Upprätthålla höga standarder för vetenskapliga metoder
  • Göras tillgängliga för användningar som överensstämmer med dessa principer. De ska vara tillgängliga för alla

De har också sagt vad tekniken inte ska användas för

 • Tekniker som kan skada
 • Övervakning
 • Mot mänskliga rättigheter
 • Inte offensiva vapen för krig

Vad är Microsoft Azure

Microsoft Azure är en molnplattform från Microsoft som används för att bygga och hosta webbapplikationer via Microsofts datacenter. Microsoft, som har sin egena AI-baserade moln plattform, Azure, samarbetar med Amazon för att erbjuda gluon, en öppen källkod meed deep-Learning-bibliotek. Gluon är tänkt för att bygga neurala nät som är en viktig teknik i AI och som simulerar hur den mänskliga hjärnan lär sig.

Effektivisera din verksamhet

För närvarande används AI främst inom teknikindustrin där tekniken använts för att öka effektivitet och producerat nya produkter och tjänster. Tekniken är överlägsen för att att identifiera saker och bearbeta stora datamängder. Många andra företag och branscher har kämpat för att dra nytta av de framsteg inom artificiell intelligens medför. Sektorer som medicin, tillverkning och energi.

Olika länders AI-initiativ

Väldigt många länder har nationella AI-initativ men det finns också en mängd internationella intiativ. Läs mer på futureoflife.org/national-international-ai-strategies

Rekommenderad litteratur kring AI

The Improbable Machine” – Jeremy Campbell
Touchstone, 1989
Mycket läsvärt och historik. Sätter A.I. i ett filosofiskt perspektiv.

“Artificial Life” – Steven Levy (1993)
Biologiskt perspektiv har flera exempel och jämför med biologin.