Det finns flera olika betalningsmodeller i den digitala världen som i Adwords som du bör ha koll på och även mäta med jämna mellanrum för att se trender och få maximal avkastning och optimera din digitala marknadsbudget.

Typer av budgivning och nyckeltalsstyrd optimering vid online marknadsföring

Ett bud kan betyda det som du är beredd att betala max för och det finns olika typer av budgivningar:

 • CPC – Cost Per Click är en väldigt vanlig betalningsmodell där annonsören betalar för varje klick. Det finns manuell CPC där du sätter buden själv vid varje situation, automatisk som drivs maximalt med trafik för budgeten och förbättrad CPC (enhanced CPC) där man väger in konverteringsdata.
 • CPM -Cost per mille är en vanlig betalningsmodell där annonsören betalar för volym obs måttet är cost per tusen (cost per ,mil)
 • eCPM – effective cost per mille Google försöker beräkna kostnaden per tusen visningar. De gör en kalkyl där de tar hänsyn till CPM buden. och den förväntade sammanlagda klickfrekvensen när en annons visas.
 • CPI – Cost per Impression är mycket stor risk för clickfraud
 • CTR – Click through rate med det här måttet ka du se ifall de klickar på dina annonser eller metadata för de organiska texterna (Mäts oftasts i Adwords men du hittar den organiska CTR:en i Google Webmaster Tool). Är ett standard mått för online-bannerannonsering och engagemang.
 • CPE – Cost per engagement hybrid mellan bild och videoannons när man hovrar över bilden. Du betalar per interaktion.
 • CPA – Cost per action där man betalar per konvertering. Det är en bra modell om du har direktrespons och vet hur mycket varje konvertering är värd för dig. Man måste ha konverteringsspårning och man måste ha en viss antal konverteringar under en viss period. Ofta använder man täckningsbidraget dvs TB1. CPA innebär väldigt lite risk för annonsköparen men det är få annonsörer som vill vara med i den modellen. Man använder konverteringsoptimeraren. Observera att man måste börja med CPC så man får in konverteringar i systemet.
 • Smart pricing – Google reducerar ditt bud om auktionen leder till sämre resultat.
 • CPV – Cost per view används vid video annonsering och man betalar vid uppspelning av video.
 • ROT – Return on time är ett relevant mått för leadsgenererande webbplatser om du skickar säljarna på fel leads så lägger de för mycket jobb på fel saker.
 • ROAS budgivning struntar i enskilda konverteringar utan du ser på kostnaden och konverteringen (positivt täckningsbidrag)

Video mått

CPV – Cost per view (kostnad per uppspelning i Google tester säger man Cost per view )
VTR – View through rate (uppspelningsfrekvensen som man betalat för)
Visning (en annons har visats)
Uppspelning (man får betala för uppspelning för 30 sekunder eller kortare om annonsen är kortare)
CPD – Cost per day exempelvis toppannonser på Youtupe
CTP – Click to play

Mobil mått

Inom mobilmarknadsföring CTR fått en hel del kritik bla från emarketer.
Suggested secondary action rates (SARs) är ett nytt mått vilket innebär att man ser på mått som samtal, vägbeskrivningar mm.

För annonsörer är några mått man bör ha koll på:

 • Pageviews
 • Clicks
 • Sidans CTR (Click Through Rate dvs om besökarna klickar på annonserna). Dålig CTR kan tex bero på- Annonstexten är dålig och relevansen på annonserna är dåliga
  – Konkurrenterna har bättre annonser
  – Dåliga landningssidor
  – Man visar inte adextionsions
 • Positionen på annonsen (Ad position)
 • Impressions (många soms ser annonsen)
 • CPC
 • Page RPM (Sid RPM)