Business Intelligence (BI) är ett begrepp för färdigheter, tekniker, program, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet. Ett äldre begrepp är beslutsstöd. Med Business Intelligence kan du se hur företaget mår och mäta allt från omsättningen till besökare på din webbplats. Du får interaktiva rapporter och ett visuellt gränssnitt som gör att det blir enklare att se vad som händer i företaget. Visuell data ökar förståelsen kring komplexa frågor och förbättrar ledningens beslutsförmåga.

Business Intelligence omfattar olika begrepp som

  • Digitala dashboards
  • Digitala KPI:er och nyckeltal
  • Algoritmer
  • Machine Learning
  • Styrning och ledning
  • AI
  • Cloudlösningar
  • Datainsurance
  • IoT

NLP (Natural Language Processiong) kommer få en större betydelse. Gartner förutspår att 2020 kommer 50% av alla analytiska frågor vara genererade genom sökningar, NLP eller röst

Förutom att mäta hur företaget mår kan du mäta mer specifika problem som priselasticitet och hur omsättningen påverkas vid olika prissättningar. Tidigare gjordes detta med linjär regressionsanalys men idag går det att få fram snabbt i verktyg som Excel och Tableu.

Vilka bör jobba med BI frågor?

Historiskt sett har många BI-projekt styrts av Chief information Officer (CIO), som övervakade standardiseringen, konsoliderade data och rapporteringen inom hela organisationen,. Detta medförde att BI-projekt som datastyrning, bygga analytiska modeller hamnade i konkurrens med andra strategiska initiativ som IT-arkitektur, systemsäkerhet, eller nätverksstrategi som också ligger CIO rollen vilket riskerar hämma framgång och effekterna kring Bi.

Personer som jobbar med business intelligence är nya roller som CDO (Chief Data Officer), webbstrateger och BI-analytiker. I rollen handlar det om att förankra datadrivet arbetssätt och ledning genom hela organisationen och se till att dashboards och vyer delas med ledning och finns med i styrelserapportering men också att rätt personer får tillgång till de vyer som innebär att de kan jobba effektivare och ta bättre beslut. Styrning handlar om att använda kunskapen hos personalen effektivare och att få rätt data till rätt person istället för att skydda informationen och låsa data till ett fåtal personer.

Vilka BI-verktyg finns det?

Det finns olika verktyg att använda sig av som KlipFolio, Google 360, Tableu.