Content Delivery Network (CDN:er) är tjänster som gör att du kan snabba upp din webbplats. Företag har stora distribuerade system av servrar utplacerade i flera datacenter på Internet. Målet med är att ge slutanvändarna högre tillgänglighet och bättre prestanda.

Tänk på användarna och skaffa en snabb webbplats!

Vem har inte tröttnat att besöka en webbplats på grund av långa svarstider?
Google använder hastigheten som en rankingfaktor och du kan testa sajter i Google Page Speed om de går långsamt. Även för mobilanvändning är hastigheten mycket viktig för att få en positiv användarupplevelse.

Företag som erbjuder Content Delivery Network

  • Cloudflare – gratis och fungerar bra med wordpress
  • Facebook CDN
  • Akamai Technologies
  • Bootstrap CDN – gratis CDN
  • MaxCDN
  • Amazon Cloudfront