Företag kommer i högre grad använda molnet för att leverera bättre affärsresultat – molntjänster kommer bli viktiga och affärskritiska

Många av de stora IT-jättarna som Google, Amazon, Microsoft och IBM satsar på cloudllösningar. Cloudtjänster kommer att vara “standard plattformen” inom Business Application och företag kommer använda molnet för att leverera bättre affärsresultat eftersom man slipper tidskrävande underhållsarbeten. Det finns både skalfördelar och ekonomiska fördelar att lägga allt mer i molnet.

Det är sannolikt att utgifterna för cloud-tjänster kommer att öka dramatiskt eftersom många företag kommer att ha en strategi kring “Cloud First”. Enligt en Gartner-studie kommer “en multi-Cloud strategi” bli allt vanligare. Företag har blir känsligare för att använda en programvarulösning som inte matchar deras framtida behov. Att använda olika cloudlösningar har blivit relativt enklare då de använder liknande API: er och öppna standarder som Linux, postgres och MySQL men även Microsoft lösningar som Azure och Microsoft SQL-server.

Innovationerna i publika molntjänster kommer att fortsätta samtidigt som vi kommer bli medvetna om de risker kring integritet och avlyssning som det kan medföra för större företag.

Företag som IBM har även börjat prata om hybrid cloud tjänster. Läs mer