Företag kommer i högre grad använda molnet för att leverera bättre affärsresultat – molntjänster kommer bli viktiga och affärskritiska.

Vad är cloud computing?

Enkelt uttryckt är cloud computing ett nätverk av fjärrservrar som ger kunderna ett antal erbjudanden, inklusive datalagring, processorkraft och appar. Det levereras vanligtvis genom betalning av användning (engelska pay-per-use basis).

Vilka företag erbjuder cloud-tjänster?

Många av de stora IT-jättarna som Google, Amazon, Microsoft och IBM satsar på cloudllösningar. Företag som IBM har även börjat prata om hybrid cloud tjänster.

Cloud computing kan delas in i tre kategorier:

Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Virtuella datortjänster som företag kan använda via Internet. IaaS gör det möjligt för företag att skala upp resurser när det behövs, och betala för vad de använder. Microsoft Azure och Amazon Web Services är båda IaaS-exempel.

Platform-as-a-Service (PaaS): Precis som IaaS använder PaaS fjärrinfrastruktur, men den innehåller ett extra lager genom erbjuda verktyg som utvecklare använder för att skapa appar. Exempel på PaaS är Google App Engine eller OpenShift.

Software-as-a-Service (Saas): Leverans av appar via fjärrservrar. Detta är den typ av cloud computing de flesta användare är bekanta med. Exempel är Dropbox och Google Apps.
Cloudtjänster kommer att vara ”standard plattformen” inom Business Application. Företag kommer använda molnet för att leverera bättre affärsresultat eftersom man slipper tidskrävande underhållsarbeten. Det finns både skalfördelar och ekonomiska fördelar att lägga allt mer i molnet.

Hur stor är cloud-marknaden?

Det är sannolikt att utgifterna för cloud-tjänster kommer att öka dramatiskt eftersom många företag kommer att ha en strategi kring ”Cloud First”. Enligt en Gartner-studie kommer ”en multi-cloud strategi” bli allt vanligare.

Företag har blir känsligare för att använda en programvarulösning som inte matchar deras framtida behov. Att använda olika cloudlösningar har blivit relativt enklare då de använder liknande API: er och öppna standarder som Linux, postgres och MySQL men även Microsoft lösningar som Azure och Microsoft SQL-server.

Innovationerna i publika molntjänster kommer att fortsätta samtidigt som vi kommer bli medvetna om de risker kring integritet och avlyssning som det kan medföra för större företag.

Läs mer om olika molntjänster