Conversational AI: påverkar den digitala detaljhandeln och kan förbättra kundupplevelsen och säkra försäljningen. Retailers bör använda AI inom kunders köpprocesser för att ligga steget före och inte minst förbättra avkastningen på investeringen.

AI kan också hjälpa till med att öka lyhördhet mot målgruppen genom att snabbt anpassa sig till konkurrenters prissättning och marknadskrav. Detaljhandelsförsäljare kan förändra priser baserat på faktorer som väder förhållanden, evenemang och konkurrentaktiviteter.

Inte bara detaljhandeln kommer påverkas av botarna

Ett företag som kommit långt inom det här området är https://kore.ai och deras bot-lösning är användbar inte bara för detaljhandeln utan i flera andra nischer som hälsovård, försäkring, bank mm. Företaget har haft en ökning på 300% av bokningar.

Läs mer : retail.economitimes.indiatimes.com