CTR visar hur ofta dina annonser klickas och måttet används både i Adwords och inom det organiska för att se hur väl metadata är skrivna (du hittar den organska CTR:en i Google Search Consol).

CTR beräknas genom att dividera antalet klick med antalet visningar. Höga CTR indikerar effektiv sökordsinriktning och övertygande, relevanta textannonser. Jag har sett studier som säger att det är högre CTR på helger och lägst på onsdagar.