Digital transformation

För att ett företag ska behålla sin konkurrenskraft och vara relevant måste de stödja företaget digital inom alla affärsområden. Företag och organisationer som inte lyckas med sin trasformering med IT riskerar att förlora de bästa medarbetarna till företag som har en modernaren infrastruktur. Företag som släpar efter med sin digitalisering kommer inte lyckas och på sikt dö ut – get diigtal or die. Ofta har etablerade företag svårare att anpassa sig till den nya tekniken än nya startups som har det från början

Enligt forskningsföretaget McKinsey misslyckas 70% av de digitala transformation programen på grund av:

Bristande medarbetarengagemang
Otillräckligt ledningsstöd
Bristande ansvarsförhållande
Låga nivåer kring samarbeten

Emerging technologies

De mest inflytelserika teknologierna 2019
Vilka emerging technologies behöver du känna till?Emerging technologies omfattar den senaste tekniken som kommer påverka mänskligheten mycket under de närmsta åren. De omfattar en helt nytt ramverk av olika tekniker som artificiell intelligens, blockchain och bioteknologi. […]