DoubleClick Campaign Manager är Googles Adserver och en del av DoubleClick Digital Marketing Platform som underlättar att hantera digitala kampanjer.