Drönare

Drönare kan användas för att lokalisera jordbävningsoffer, bekämpa bränder, rädda liv, bedöma omfattningen av jordbruksskador och för att göra skogsinventeringar. Nästan varje dag uppstår nya tillämpningar för drönare. Men det är inte bara en fråga om drönare: I framtiden kommer obemannade system i allmänhet att ändra karaktären för transporter på land och till sjöss.

Hannover, Tyskland. CeBIT utvidgar kraftigt sin avdelning för drönare nästa år. ”Efter sin framgångsrika premiär i mars förra året, skapar CeBIT nu en internationellt ledande mässa för drönarteknik och lösningar med titeln ’Unmanned Systems & Solutions’” rapporterade Oliver Frese, Managing Board-medlem i Deutsche Messe. ”Drönare och obemannade system på land och till havs har en stor affärspotential och CeBIT kommer att belysa denna potential från alla tänkbara vinklar.”

CeBIT har en fördel i detta avseende som världens ledande mässa som ägnas helt åt digitalisering och som täcker ett brett utbud av produkter och tjänster. Förutom ämnesklustret ’Unmanned Systems & Solutions’ kommer CeBIT även att visa upp de lösningar som krävs för att utveckla och driva obemannade system, samt framtida applikationsmöjligheter för dem, inklusive Internet of Things, Big Data-applikationer, kommunikations- och infrastrukturlösningar samt Research & Development.

”’Unmanned Systems & Solutions’ blir en besökarmagnet igen år 2017″, säger Frese och tillade att 2016 visade omkring 100 000 besökare sitt intresse för erbjudanden som inbegrep obemannade flygande föremål.

För att skapa tillväxtmöjligheter för det nyligen utökade ämnesklustret, hålls ’Unmanned Systems & Solutions’ nästa år i Hall 17. Det utökade segmentet kommer att bestå av en utställning, en flerdagars konferens och en flygshow. Kärnfokus hos presentationerna kommer att vara på affärstillämpning för ekonomi, vetenskap och det civila samhället. De relevanta tillämpningsområdena sträcker sig från logistik och lantmäteriteknik till jordbruk och skogsbruk, polis och brandskydd, detaljhandel och medicin.

Vid utformningen av detta nya ämneskluster samarbetade Deutsche Messe med flera olika parter, inklusive den tyska BUVUS föreningen för obemannade system, som bildades som ett nätverk och särskild intressegrupp för användning av drönare och andra obemannade system i den kommersiella sfären.

”Detta samarbete med CeBIT är en stor framgång för oss”, rapporterade Jan Syré, VD för BUVUS. ”Vi är mycket glada över att få arbeta tillsammans med CeBIT för att skapa ett centralt europeisk skyltfönster för obemannade system.”

I konferensdelen av ’Unmanned Systems & Solutions’, kommer BUVUS att diskutera de senaste lagstiftningsfrågorna – vilka är av framstående betydelse, framför allt för transport- och logistikapplikationer. Ytterligare ett ämne under konferensen kommer att vara användningen av sensoriska system. BUVUS kommer också att presentera ett antal exempel på best-practice, bland annat från bygg- och fastighetsbranschen, polis och brandbekämpning samt transport och logistik.

Ytterligare samarbetspartners består av Taiwan Unmanned Areal Systems (UAS) Development Association och UAV DACH, den tyskspråkiga paraplyorganisationen för obemannade luftfarkoster i Europa.

drönare

CeBIT – Global Event for Digital Business
CeBIT är världens ledande event rörande allt inom den våg av digitalisering som omvandlar nästan varje aspekt av företagsutveckling, myndigheter och samhället i stort. Varje vår erbjuder mässan ett brett spektrum av ca 3 000 utställare och mässan lockar ca 200 000 besökare till Hannover, Tyskland. Fokus ligger på de senaste framstegen inom områden som artificiell intelligens, autonoma system, virtual & augmented reality, humanoida robotar och drönare.

Tack vare ett rikt utbud av applikationsmöjligheter gör CeBIT digitaliseringen påtagligt i ordets rätta bemärkelse. ”D!conomy – no limits”, huvudtemat för 2017, understryker mässans betoning på att presentera den uppsjö av möjligheter som den digitala revolutionen erbjuder. CeBIT är en mångfacetterad mässa, konferens och möjlighet till nätverkande och är ett årligt måste för alla som är involverade i den digitala ekonomin. Startup-världen är även den helt hemma på CeBIT med det särskilda SCALE11-området på mässan, där mer än 400 startup-företag visar upp sig. Nästa CeBIT kommer hållas 20-24 mars 2017 med Japan som sitt officiella partnerland. För ytterligare information