I General Guidelines 5.0 31 mars 2014 som var ett dokument för kvalitetsgranskarna på Google läcktes introducerade man begreppet EAT. Dokumentet handlar främst om page quality (PQ) rating och Block Utility (BU) rating. Dokumentet kan du ladda ner från Scribd.

Förkortingen EAT står för Expertise, Authoritativiness och Thrustworth