Senare den här månaden lanseras Google Nearby som är en app för Android smartphones som har lokal spårning. Det innebär att användarna kan ha koll på vänner, butiker och andra devices som finns i närheten av telefonen. Du kan använda systemet för att hitta platser på en karta och undersöka restauranger, kaféer, parker, aktiviteter, parkeringsplatspåminnelser mm. Du kan också få kontaktbaserade påminnelser och meddelanden om du är runt en viss plats eller person. Informationen skickas till Googles servrar där den matchas med andra närliggande användare och om användarna är nära varandra kommer de att få en anmälan från Google och inte från den andra enheten.

För annonsörer betyder det att de kan använda målstyrd annonsering till olika besökare exempelvis när de befinner sig i ett köpcentrum eller butik eller kopplingar till Google Wallets.

Systemet kan även användas för olika home appliances som att öppna garagedörrar när man kommer nära garaget eller automatisk belysnig och innebär att belysningen startar när man kommit nära en viss punkt. Apple har ett liknande system – HomeKit system.