Att hitta brutna utgående länkar på din sajt är nödvändigt för att den sajt ranka bra och en naturlig del av underhållet för en frisk webbplats. Själv brukar jag köra wordpress pluginet ”find broken links” eller Screamingfrog som är gratis att ladda ner men det finns en del andra verktyg som:

Att hitta sidor som har länkar men som är borttagna finns det lite olika metoder. En metod är find strongest subpages med Linkresearchtool ifall du har det verktyget (kostar en del pengar)

Själv brukar jag plocka fram de 200 vanligaste sidorna i Google Analytics och lägga ner dem i ett traditionellt excelark som jag har installerat ett seo-tilägg till. Därefter kan man köra http request mot alla sidorna för att hitta felaktiga sidor och om det är några felaktiga svarskoder.