Vad är hydroponics – och är det framtiden för jordbruk?

En uppmärksammad rapport ”Cities and Circular Economy for Food” publicerades av Ellen MacArthur Foundation vid WorldEconomic Forums årsmöte i Davos. Luftföroreningar, vattenförorening, bekämpningsmedel och överdriven användning av antibiotika och gödningsmedel gör det omöjligt för människor runt om i världen att äta sunt.

I rapporten betonas vikten av städer i produktionen och konsumtionen av livsmedel: ”80% av all mat förväntas konsumeras i städer 2050, de måste vara centrala i strategin kring matförsörjning.