Internet of Things (förkortas IoT) är ett koncept där vardagliga fysiska objekt och maskiner ansluts till Internet. Genom att koppla upp objekten till internet blir de ”intelligenta” objekt som kan kommunicera med omvärlden. Objekten som man vill ansluta kan vara allt från industrimaskiner till bärbara enheter (wearables) med inbyggda sensorer som används på vardagsplagg. Tänk dig ditt kylskåp som gör beställningar när det är tomt eller en tandborste som visar att det är dags för en tandkontroll så börjar du inse vidden av IoT.

Allmänheten kommer att se allt fler objekt kopplas upp och Internet of Things funktionalitet kommer bli vanligare i vardagliga hushållsartiklar och fordon. Tekniken kommer fortsätta att expandera vilket är en utveckling som drivs av den gränslösa användarorienterade datoranvändningen. Exempel på IoT är inom fastighetsförvaltning och byggnader som använder sensorer för att automatiskt justera värme och belysning. En produktionsutrustning kan varna underhållspersonal för fel. Enkelt uttryckt, är sakernas Internet framtidens teknik som gör våra liv mer effektiva.

Konsumentmarknadsförare pratar om en revolution av nya vardagliga hushållsartiklar som successivt kommer ersätta gammal teknik som fasas ut. Med en ökad teknisk mognadsgrad kommer vi att se en övergång från ”dumma” till ”smarta” verktyg där det finns processorkraft och vi använder processorkraft, sensorer och molntjänster. Branscher kommer använda IoT både både som slutanvändare och konsumenter men även industriellt där tekniken kommer att användas inom både produkter och processer.

Data från Internet of things kommer att vara värdefullt inte bara för de företag som distribuerar dem, men också för personer eller företag som är verksamma inom andra områden. Till exempel skulle ditt termostat kunna kopplas samman med din grannes väderstation för att optimera en lämplig temperaturinställning, och sedan slå på värmen när familjens telefoner över GPS eller positionering berättar du närmar dig ditt hem.

Inustrial Internet of things och supply chain

Tekniken tros få stark påverkan inom supply chain management och kan lösa komplexa supply chain management frågor.

Internet of things och datasäkerhet

Inom detta område kommer integritet och datasäkerhet ställas på sin spets eftersom det inte är önskvärt att obehöriga har tillgång till känslig information. Allt eftersom fler maskiner ansluts till Internet kan vi förvänta oss att malware kommer dyka upp på ovanliga platser som routrar, kylskåp eller en USB drive som inte ens blivit installerad!