Intranätet är betydelsefullt för intern information och att delge rätt information till organisationen. Många system är användarorienterade och bör ha behörighetssystem dvs att alla användare blir unika i systemet. Tidigare system hade fokus på att användarna skulle få personliga och regionala nyheter beroende på vem de är, samt från vilken del av världen de loggar in på.

samarbeten

Nyare Intranet har fokus på användarvänlighet och sociala samarbeten

Numera har fokus skiftat till att även omfatta business intelligence och dokumenthantering samt sociala intranet. Exempel på software som används är tex Microsoft shared portal och Podio.

Bland de senaste trenderna är molntjänster som är lätt använda. För teknikbolag kan det innebära risker att använda cloudlösningar men för det mindre företaget är det ett effektivt sätt att hantera infomation i företaget. För projektplanering används exempelvis verktyg som Trello där man enkelt kan se status i ett pågående projekt. Trello är enkelt att skapa uppgifter för olika grupper och man får notifieringar om ett ärende uppdateras.

Bitrix24 är ett socialt samarbetsverktyg som stödjer snabbmeddelanden, gruppchatt, videokonferenser, telefonsamtal, e-post, och uppdateringar i realtid status. Den tar också hand om projektet och ärendehantering med sina inbyggda uppgift mallar, daglig planerare, rapporter , obegränsad arbetsgrupper, checklistor och Gantt-schema funktionalitet.

Dropbox är en cloudlösning för att hantera dokument och dit du kan skicka bilder mm.

För lösningar eller frågor kring upphandlingar om Intranet, tveka ej att kontakta oss.