graphic design work by Emmanuel Cloix

Image via Wikipedia

Jag såg det här intressanta inlägget från Per Axbom kring användardriven design av webbplatser. Artikeln handlar om vilka ytor som man ska använda och var det finns döda fläckar hos användarna.