MDS (manager defined spend) ansvarigdefinierade utgifter är aett sätt att styra budget för konton i ditt MCC och man ansöker om det.
MDS kopplas till en MDO (manager defined order)
Troligtvis kommer Google ta bort MDS och istället ha konsoliderad månads faktura för ansvariga utgifter.Man betalar i efterhand fakturorna från Google.
Det gpr att ha flera per MCC.