MultiFab 3D printer är en ny prototyp printer från MIT som klarar av 10 olika material på samma gång. Många 3D printar har begränsningar kring vilka material som den klarar att skriva ut. Det aktuella materialbiblioteket har 15 olika möjligheter. Några av de material som ingår i biblioteket är ett styvt material (RIG), elastiskt material (ELA), högt brytningsindex (HR), med lågt brytningsindex material (LR), och ett bärarmaterial (SPT).

I princip kan du skriva ut glas, trä, nylon, choklad, metall och plast. Nya maskiner kan göra extremt små utskriftsjobb ner till halva storleken av ett mänskligt hårstrå.Det finns konstnärer som Jonty Hurwitz som skapat nanoskulpturer

Priset för Multifab 3d printer är under 7000 USD.