Det finns en mängd olika outsourcing sajter du kan använda för att hitta programmerare och modellerna skiljer sig något åt beroende på hur du vill betala exempelvis per timme eller per projekt. De här sajterna är några där du kan få tag på frilansare,

Vill du ha mindre saker fixade finns fiverr.com.

Vad som är viktigt är att ha klara och tydliga milestones och usecases (användningsfall) det går aldrig att outsourca själva affärsmodeller och det är viktigt att du sätter dig själv i centrum. Outsourcing kan däremot vara ett sätt att få en mindre organisation så att du kan fokusera på de strategiska delarna i företaget.

Till viss del du ska behöva lita på partnern åtagit tillhandahålla den kvalitet som de har lovat. 


Här är några frågeställningar som du behöver fundera kring när du undertecknar att offshore avtal inom IT:

1 Får jag de timmar jag betalar för? 

2 Är min intellektuella egendom och information säker? 

3 Får jag kvalificerade programmerare? 

4. Kommer debiteringsbeloppen gå upp efter att de blivit inkörda? 

5. Kan jag få kundsupport av leverantören när jag behöver det? 

6 Är det ett stabilt land politiskt, socialt och ekonomiskt? 

8 Är valutakurser en fråga? 

9 Är detta ett säkert land för affärsresor? 

10. Har leverantören lokaliserat i en säker del av staden? 

11 Vad är kostnaden för affärsresor till företaget? 

I alla offshore projekt är goda relationer nyckeln till att klara  av kommunikationen.