Tillgänglighet är en aspekt kring webbshoppar och e-handel. Användartester kan handla om att underlätta för funktionshindrade och användartester för att se hur webbplatsen fungerar men har på senare tid ofta handlat om konverteringsoptimering och få webbplatsen att fungera bättre. Man kan testa den mot olika användargrupper exempelvis handikappade, äldre, dyslektiker etc.

Ofta spelar detaljer en stor roll och att få användarna att få ett smidigt flöde när de läser webbplatsen, Olika bolag har olika metoder för att testa sajter och användartester beror på vilket syfte man har med webbplatsen. Om du säljer produkter och tjänster är leadshantering en viktig faktor för hur effektiv en webbplats är.

Verktyg för att göra användartester

Google analytics
En effektiv metod är att använda sig av Google Analytics och tex se vilka sidor som har en hög bounce rate eller hur man använder den interna sökmotorn för att hitta nya sökord och vad man efterfrågar. En användbar funktion är också in-depth content analysis för att se vad användarna klickar på. Du kan också se ifall det finns specifika sidor som har hög bouncerate eller vad man söker på i den interna sökmotorn för att hitta problem med sajten.

Survey
Du kan sätta upp en survey eller och tidigare survey var ofta en pop-up när man besökte sajten medan en ny trend är att visa survey först när besökare lämnar sajten och exempelvis på sidor som har hög bounce rate

Heatmaps
Du kan använda heatmaps för att se problem på en webbplats.

Snabbhet
Testa hur snabb sajten fungerar. Finns plugins för detta och Google har också en speedtester

Eye-tracking
Andra typer av program är ”eye tracking” för att visa hur besökarna ser på din webbsida.

Hur ser sajten ut i olika browsers?
Det finns också browser verktyg så att du kan se hur sajten ser ut i olika versioner av webbläsare på desktop och mobil på ett enkelt och smidigt sätt. Ett sådant verktyg är Browserstack. Läs mer om Browserstack här

Standarder
Det finns guidelines som WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) som är uppsatt av W3C.