URL parametrar innebär att det kan vara mycket innehåll som Google ser som duplicerat. Det kan tex handla om att sidorna sorteras efter olika attribut som färg, storlek mm. UTM-parametrar behöver du inte bry dig om eftersom Google förstår dessa.

Konfigurera URL parametrar
Konfigurera URL parametrar i Google Webmaster Tools. Om du vill använda den här metoden måste du se till att delar av din webbplats inte förlitar sig på några parametrar för någon av dina viktigare sidor som du vill ha spindlad av sökmotorer.


Kolla URL parametrarna
Gör en Google sökning med följande fråga för att se ifall parametrarna blivit indexerade.
“inurl:?yourparameter= site:dinnwebbplats.se

Liknande artiklar
Lunametrics om URL-parametrar