En del säger att fler och fler struntar i de traditionella varumärkena eftersom de vill använda nya märken och vara pionjärer (”early adopters”) ett begrepp hos trendspanarna är ”clean slate brands” där konsumenter väljer helt nya varumärken.

brand

[notification type=”alert-success” close=”false”] Varumärkesstrategi handlar om hur man marknadsför varumärket i olika kanaler men även hur den grafiska profilen och varumärkesplattformen samt den språkliga tonen lyder. Varumärkespositionen är något som man utgår från och man ser till att produkten eller tjänsten utvecklas utifrån fastlagda strategier.[/notification]

En varumärkesutvecklare arbetar ofta tillsammans med produktchefer och marknadsansvariga inom alla kategorier och arbetet handlar ofta om design, produktutveckling och funktionalitet och från att ha varit en rätt flummig del av marknadsföringsteam har varumärkesstrateger fått en mer central roll där arbetet kan utvärderas med kvantitativ data.

Studier från Google och Ipsos Media har visat att Adwords annonser har en effekt på varumärkesstrategin och ökar varumärkeskännedomen med 6.6% eftersom annonserna når människor som letar efter informationen. Läs mer om undersökningen här

Varumärkesstrategi och att mäta varumärket med dashboard i Google Analytics

I Google Analytics finns det dashboards som hjälper dig som vill veta mer hur företagets webbplats fungerar när det gäller varumärket och du kan också använda olika segment.

Exempel på olika segment relaterade till varumärket som du kan använda dig av i Google Analytics:

  • Brand interest – besökte inte varumärkes sida
  • Brand interest – besökte varumärkessida och blogg
  • Brand interest – besökte varumärkessida men inte blogg
  • Organisk trafik som är relaterad till varumärket

Exempel på dashboard för varumärken

Facebook och varumärkesstrategin

Facebook användare är mer benägna att köpa från varumärken som de har interagerat med. Genom annonser på Facebook kan du rikta in dina annonser på sociala egenskaper och företaget har anpassade målgrupper (custom audiences).

Andra verktyg för att mäta varumärken

Du kan också använda Google trends och sentiment mätningar för att hitta trender om det är ett större varumärke eller produkt. För större produkter kan man mycket tidigt se ifall en produktlansering kommer att lyckas.