Webbstrategi

Multi design of light bulb for creative innovation invention ide

Om webbstrategier – digitala strategier och tjänster

Syftet med webbstrategi är ofta att öka upp företagets omsättning eller få marknadsföringen att bli effektivare och därmed sänka kostnaderna. Genom webbanalys analyseras data och du får relevant data och åtgärder som innebär att du kan förändra en webbplats.

Det finns flera olika metoder som du kan använda

 • Affärsexperiment – att testa olika hypoteser
 • Visual analytics – en metod att åskådliggöra komplicerad data
 • Datamining
 • Regressionsanalys och korrelationsanalys (statistiska modeller för att mäta samband mellan olika faktorer)
 • Scenario analys
 • Sentiment analys -för att mäta opinion och om en produktlansering kommer fungera
 • Tidsserier och prognosticering
 • Video, bild och röstanalys
 • Montecarlo stimulering
 • Linjär programmering
 • Cohort analys
 • Faktor analys
 • Neurala nätverk
 • Meta analys

Läs mer om de olika metoderna

Emerging technologies

De mest inflytelserika teknologierna 2019
Vilka emerging technologies behöver du känna till?Emerging technologies omfattar den senaste tekniken som kommer påverka mänskligheten mycket under de närmsta åren. De omfattar en helt nytt ramverk av olika tekniker som artificiell intelligens, blockchain och bioteknologi. […]

Conversational AI – robotarna påverkar detaljhandeln

Conversational AI: påverkar den digitala detaljhandeln och kan förbättra kundupplevelsen och säkra försäljningen. Retailers bör använda AI inom kunders köpprocesser för att ligga steget före och inte minst förbättra avkastningen på investeringen.

AI kan också hjälpa till med att öka lyhördhet mot målgruppen genom att snabbt anpassa sig till konkurrenters prissättning och marknadskrav. Detaljhandelsförsäljare kan förändra […]

Growth hacking – vad är growth hacking?

Growth hacking handlar om olika metoder att få företaget att synas, skapa buzz och ta marknadsandelar. Metoderna används ofta av startup och scaleups som har råd att ta större risker och ligger ofta i en gråzon vad som är etiskt ok.

En skicklig growth hacker analyserar konkurrenten på nätet för att se hur sajten fungerar, […]

Cloud-tjänster – Vad är cloud och molntjänster?

Företag kommer i högre grad använda molnet för att leverera bättre affärsresultat – molntjänster kommer bli viktiga och affärskritiska.
Vad är cloud computing?
Enkelt uttryckt är cloud computing ett nätverk av fjärrservrar som ger kunderna ett antal erbjudanden, inklusive datalagring, processorkraft och appar. Det levereras vanligtvis genom betalning av användning (engelska pay-per-use basis).
Vilka företag erbjuder cloud-tjänster?
Många av […]

Av |mars 29th, 2015|Industri, Webbstrategi|Inga kommentarer

Minska Adwords kostnaden

Det finns nog många marknadsförare som har kört gasen i botten på Adwords. Det är ett enkelt sätt att öka aktiviteten men i verkligheten är det bara Google som tjänar på ett dåligt konfigurerat Adwords konto. Du och ditt företag får betala mycket för dåliga klick och besökare som inte konverterar. En del byråer tar […]

Av |december 10th, 2014|Adwords annonsering på Google, Webbstrategi|Inga kommentarer

Google kurser

Behöver du hjälp med Adwords? Det finns flera online Google kurser som du kan anmäla dig och som dessutom är gratis att testa.
[…]

Av |maj 22nd, 2014|Adsense, Google, Google Analytics, Webbstrategi|Inga kommentarer

CDN – Content Delivery Network – ger dig snabbare webbsidor

Content Delivery Network (CDN:er) är tjänster som gör att du kan snabba upp din webbplats. Företag har stora distribuerade system av servrar utplacerade i flera datacenter på Internet. Målet med är att ge slutanvändarna högre tillgänglighet och bättre prestanda.
Tänk på användarna och skaffa en snabb webbplats!
Vem har inte tröttnat att besöka en webbplats på grund av […]

A/B-tester – nödvändigt för den digitala marknadsföraren

A//B-testning är en metod att pröva olika sidor för att se vilken sida som fungerar bäst och det är framförallt extremt kul att jobba med eftersom det går att mäta resultatet. Jag har jobbat på företag där vi haft kontinuerliga A/B-tester där vi prövat olika teser och vad som konverterar bäst. I det här dokumentet […]

Program för nyckelordsanalys och sökordsanalys

Varje dag sker det mängder av sökningar på Google, Yahoo och Bing. Nyckelordsanalys är ofta det första steget när man skapar innehåll och viktigt för alla webbplatsägare var det finns sökvolymer inom den nisch som du arbetar med.

Nyckelordsanalys är en typ av seo-analys som innebär att du analyserar de ord som du vill att din målgrupp […]

Mäta webbplats – vilka är de viktigaste måtten och mätvärdena?

Vilka som är de viktigaste måtten beror på vilken typ av sajt som du har och affärsmålen med sajten. Det finns olika affärsmål beroende på om syftet med webbplatsen är:

Ecommerce:. där fokus ligger på försäljning och att sälja produkter
Lead generation: sajter som vill vaska fram kontaktpersoner till säljavdelningen
Innehållssajter: som vill få besökarna […]

Av |juli 12th, 2013|Affärsutveckling, Google Analytics, Webbstrategi|Inga kommentarer