Med Mobil design verktyg sk wireframeverktyg kan du snabbt skapa dig din mobila sajt!

Mobil design verktyg och wireframes

Exempel på mobila wireframe-verktyg som är användbara för UX-designern:

 • Google.com/webdesigner – verktyg för att skapa HTML5 annonser
 • Proto.io – silly fast prototyping som du kan pröva gratis i 15 dagar. Finns en hel del teman som du kan använda.
 • Moqups.com HTML5 verktyg för att skapa mockups och UI
 • Uxpin UX design plattform
 • Balsamiq desktop verktyg som du kan ladda ner
 • Justinmind Ett kraftfull wireframe program som gör att du kan wireframa dynamiska applikationer för iPhone utan kodning
 • Fluid – shopping
 • Axure – UX program som finns för Mac och PC
 • Mockflow har olika prismodeller finns en enklare version som är gratis
 • Protoshare program för att skapa mockups och wireframe som du kan pröva gratis i 30 dagar
 • Brackets.io – utvecklingsverktyg och open source editor för att få photoshop filer till html, javascript och CSS:er

Övriga mobilverktyg

 • Mobiletest – testa hur sajten ser ut responsivt i iphone och på paddor
 • Placeit.net placera dina bilder på ett fotografi exempelvis en mobilskärm eller en dekstop
 • Amplitude – event tracking för mobil appar
 • Countly – analysverktyg för mobilappar
 • Crittercism
 • Flurry
 • Outbound
 • Tapstream

Google Analytics för att utvärdera de mobila användarna – se till att använda segment kring mobilanvändningen

Google Analytics har en del kraftfulla verktyg om du vill undersöka hur mobilanvändningen ser ut på din sajt. Det är inte ovanligt med sajter som har upp emot 50% av besöken från mobiltelefon och paddor.

GA har segment som:

 • Default segment – mobile and tablets
 • Remarketing starter – mobile users. Läs mer om remarketing här